logo-webbox

Internet marketing

ADWORDS MARKETING
FACEBOOK ADS
SEO MARKETING
E-MAIL MARKETING

Pojavom interneta i njegovom brzom ekspanzijom, marketing je dobio jedinstvenu priliku da uz niske troškove, izuzetno efikasno, promoviše proizvod ili uslugu odabranim potrošačima, i to u samo nekoliko sekundi!

Internet marketing predstavlja skup strategija i tehnika koje koriste Internet kao kanal poslovne komunikacije za podršku ostvarivanja generalnih marketinških ciljeva organizacije ili preduzeća.

Internet marketing koristi pristup koji nudi direktni marketing oslonjen na rast i razvoj telekomunikacija i informatičku tehnologiju. Internet marketing je zapravo interaktivni direktni marketing.

Duboka i precizna fragmentacija tržišta koju omogućava internet marketing, a čiji je ishod “jedan čovek – jedan segment”, omogućava prelazak sa masovnog na mikromarketing.

Sa aspekta definisanja “klasičnog” marketinga, može se reći da je Internet marketing zbir aktivnosti koje su upotrebljene u cilju usmeravanja tokova proizvoda i usluga od proizvođača prema potrošaču (korisnik, kupac, klijent) korišćenjem Interneta kao kanala poslovne komunikacije.

 

Pored termina Internet marketing koriste se i termini e-marketing, onlajn marketing, sajber marketing, virtuelni marketing, interaktivni marketing.

Kontakt Informacije

WebBox Marketing 

 Dragana Rakića 16a
     11080 Zemun

 WebBox team
 011 406 98 09
 069 22 222 30
 Radno vreme
     09:00 - 17:00
 www.webbox.rs
 info@webbox.rs

Uvećaj mapu

Kontaktirajte nas putem email-a