logo-webbox

E-mail marketing

 

 

E-mail marketing, kao deo internet marketinga spada u kategoriju direktnog marketinga. Elektronska pošta (e-mail) predstavlja sredstvo kojim se poruka prenosi kupcu. Kao neke od osnovnih aktivnosti ovog oblika marketinga javljaju se:

slanje e-mail-a radi pridobijanja novih potrošača ili posetioca Vašeg sajta,
slanje e-mail-a radi obaveštavanja postojećih potrošača/posetilaca o novoj usluzi ili proizvodu, kao i radi zadržavanja lojalnosti potrošača/posetioca slanjem sadržaja koji je interesantan za njih,
postavljanje svoje reklame na e-mail-ove koje šalju druge kompanije svojim potrošačima/posetiocima,
slanje e-mail-ova radi ostalih ciljeva

Marketing putem elektronske pošte spada u jedno od najmoćnijih oružja direktnog marketinga, ukoliko se pravilno koristi. Kako ne bi izazvali kontra efekat svoje usluge ne preporučuje se slanje reklamne e-mail poruke ljudima ili firmama ukoliko se oni nisu saglasili da primaju takvu poštu. Šteta može biti višestruko veća od koristi ukoliko se odlučite za ovaj korak bez njihove dozvole. Većina takvih poruka se karakteriše kao neželjena pošta (SPAM ili JUNK), a znate i sami koliko Vama takve poruke smetaju. Iako kod nas još uvek ne postoji zakon koji ovakvo ponašanje sankcioniše u drugim zemljama je on jako rigorozan, tako da se uz samo pravilnu upotrebu ovog oblika oglašavanja mogu postići dobri rezultati, u suprotnom možete se lako naći pred sudijom za prekršaje.

Najlakši način da se oglašavate putem e-mail marketinga je postavljanje mail liste (newsletter) na sajt. Biti član neke mail liste najjednostavnije rečeno znači biti u grupi onih osoba koje sa jedne odredjene adrese dobijaju poruke u nekim vremenskim intervalima. Na ovaj način e-mail cirkularna pošta (mail liste) možu se podeliti na:

Promotivne (komercijalne)
Informativne (komercijalne i nekomercijalne)
Diskusione (komercijalne i nekomercijalne)

1. Promotivne mailing liste

Kod ove vrste cirkularne komunikacije promotivna karakteristika bi trebalo da se iskazuje kroz njenu primenljivost. Ako promovišete vaš proizvod preko vaše mail liste tako što to radite u različitim vremenskim periodima, ne proširujući priču – verovatno je da broj prijavljenih neće rasti! Mnogo je bolje objavljivati novosti vezane za proizvode, a time vaša mailing lista postaje informativna.

Primer promotivne mail liste su liste raznih časopisa koje su istovremeno i informativnog karaktera. Promotivne mail liste najbolje opstaju u slučaju postojanja baze podataka ciljane populacije koja želi da prima poruke ovakve prirode, gde korisnici mogu da biraju koju vrstu promotivnih poruka žele da primaju. Na ovom principu baziraju se svi OPT-IN servisi. Ako želite da promovišete vaš proizvod ili uslugu preko ovakvog servisa, izaberite ciljanu populaciju i uz novčanu nadoknadu pošaljeti informaciju direktno onim ljudima koji su zainteresovani da primaju poruke ovog tipa.

2. Informativne mailing liste

Ovaj tip mail lista jeste najpopularniji na Internetu. Počevši od informacija o promeni sadržaja nekog web sajta, do pravih e-mail novina, ovaj tip mail lista donosi najveći broj prijavljenih, uz dobru koncepciju.

3. Diskusione mailing liste

Diskusione mail liste omogućuju raznim osobama sa istim, ili sličnim, interesovanjima da brzim i jednostavnim razmenjivanjem poruka dobiju informacije o nečemu što ih interesuje, odnosno da stupe u kontakt sa nekim ko deli slična interesovanja. Diskusione mail liste karakteriše dvosmerni tok informacija. Osoba koja je prijavljena na takvu listu dobija poruke, no istovremeno može na listu da šalje originalne poruke, odnosno odgovore na one koje dobija. Isto kao i kod News servisa Interneta, diskusione grupe i njena aktivnost i kvalitet zavisi od prijavljenih na istu.

Da bi ovakva mail lista bila aktivna treba imati dobre teme na koje će sagovornici imati šta da odgovore. Na posećenim diskusionim grupama iz oblasti koja je vezana za vaša interesovanja, treba da učestvujete i što kvalitetnije radite – sebe time bolje promovišete. Ove liste obično imaju svoje moderatore. Na nekim listama je procedura tako odredjena da pristup listi nije moguć dok ga moderator ne odobri. Isto tako postoje i liste gde je praksa da moderator pročita svaku poruku koja bude upućena na listu i tek ako je on odobri poruka biva prosledjena svima koji su prijavljeni na listu. Razlozi za eventualno moderatorovo odbijanje da neku poruku prosledi na listu mogu biti različiti i variraju od liste do liste.

Kontakt Informacije

WebBox Marketing 

 Dragana Rakića 16a
     11080 Zemun

 WebBox team
 011 406 98 09
 069 22 222 30
 Radno vreme
     09:00 - 17:00
 www.webbox.rs
 info@webbox.rs

Uvećaj mapu

Kontaktirajte nas putem email-a