eFaktura

Program za fakturisanje - eFakture

WebBox eFakture je naš softver izrađen po svim zakonima i pravilima propisanim od strane Republike Srbije.Pošto je aplikacija direktno povezana sa SEF-om, nakon kreiranja naloga i uvezivanja pomoću API ključa sve radnje ćete raditi direktno iz naše aplikacije.Ovim putem ćete izbeći sporu prijavu u sistem i samo korišćenje teškog programa i samim time sebi uštedeti mnogo vremena.

Kreativne <span>ideje</span>

Kreativne ideje

Pružamo nove načine prikazivanja sadržaja!

Razvoj <span>projekta</span>

Razvoj projekta

Moderan dizajn, čist i lak kod!

Kreativne <span>ideje</span>

Podrška 24/7

Mi smo tu zbog vas 24/7 putem mail-a, tel. 10-16h.

Moduli aplikacije:

  • Računi: kreiranje svih vrsta računa(avansni, konačni). Za samo jedan minut možete od nule kreirati novi račun i poslati ga na sistem elektronskih faktura. U svega par koraka(izbor partnera, datuma računa, tipa računa i proivoda) vaš račun je spreman za slanje na SEF.
  • Troškovi: primanje svih vidova troškova, sa mogućnosti detaljnog pregleda prispelog troška i potom njegovog odobravanja. Mogućnost unosa i troškova koji ne pristižu preko sustema SEF, takođe postoji mogućnost unosa obaveza koji ne ulaze u sisem KPR - knjige primljenih računa.
  • Plaćanja: apilakcija ima zasebni deo gde se prate uplate i isplate, gde imate detaljan pregled svake uplate / isplate, na kom se izvodu nalazi, koji je datum, ko je izvršio transakciju, kao i po kojoj šifri plaćanja je izvršena. Sistem sam uvezuje uplate / isplate, ako već postoji trošak / račun po kome se uplata izvršava.
  • Roba: u odeljku roba, možete da izvršite uvoz robe, kao i da pojedinačno unosite robu koju naknadno dobijate.
  • Robni dokument: postoji mogućnost praćenja dok robe kroz ulaze i izlaze i brojeve dokumenata.
  • PDV obračun: opcija kreiranja PDV obračunskog perioda i isto tako dodeljivanje tog perioda kreiranom računu, kako bi sistem kasnije sam vršio PDV obračun za izabrani period.

{caption}

Nadogradnja aplikacije

Softver možete uzeti u raznim verzijama. Počev od najprostije pa sve do najsloženije koja uključuje sve module. Kako module, tako možete dodavati i korisnike, koliko god Vi to želite.

Tehnička podrška

  • Naša tehnička podrška je tu za sve poteškoće na koje naiđete u toku rada, naši savetnici Vam mogu pomoći da nastavite sa radom, uz detaljno pojašnjenje i tumačenje daljeg postupka.
  • Na raspolaganju imamo detaljnu prezentaciju sa prikazom rada celokupne aplikacije, kao i video snimak koji Vam uvek može biti na raspolaganju za lakši proces rada.